​Opholdsstedet Vangeledgård

Vangeledgård er et opholdssted for unge i alderen 15-25 år, som grundet psykiske udfordringer har brug for støtte i dagligdagen samt trygge og stabile rammer.

Vi har plads til 8 (9) unge mennesker på den store nedlagte gård i udkanten af Odense, hvor vi i mere end 20 år har drevet opholdssted for unge med mange succeshistorier til følge.

Visioner og arbejdsmetoder på opholdsstedet for unge

De unge mennesker har brug for kontinuitet, og med en gennemsnitsansættelsestid på 10 år blandt vores dygtige personale, skaber det gode relationer imellem de unge og pædagogerne.

På Vangeledgård tager vi udgangspunkt i den enkeltes behov, og gennem relationspædagogikken giver vi de unge på opholdsstedet optimale muligheder for at udvikle og styrke deres færdigheder for derigennem at gøre dem i stand til at skabe successer – små som store – for sig selv.

Som opholdssted for unge lægger vi også stor vægt på at tilbyde muligheder for et sundt fritidsliv. Vi holder blandt andet heste og æsler, som for nogle af vores beboere bliver en stor og vigtig del af hverdagen.

Et unikt botilbud til unge

En hverdag med faste rammer og struktur er en forudsætning for, at de unge kan trives og udvikle sig, og det er præcis, hvad de får i vores botilbud på Vangeledgård.

Vi lægger vægt på at være så hjemligt og hyggeligt et botilbud som overhovedet muligt, samtidig med at vi leverer den professionelle indsats, som de unge har brug for. Den pædagogiske indsats er tilpasset hver enkelt beboers situation, så vi målrettet kan arbejde med de områder, hvor den unge har størst behov.

Som en del af botilbuddet har vi også en separat udslusningsafdeling, som vi bruger til intensiv botræning for dem, som snart er klar til at stå på egne ben.

Fokus på de unges udvikling

Gennem hele opholdet træner vi de unge i at kunne håndtere såvel dagligdag som det sociale liv, der for mange af de unge kan være en udfordring.

Vi træner blandt andet de unge i:​

  • Daglige færdigheder
  • At kunne udvikle personlige kompetencer
  • At igangsætte og fastholde uddannelse og job
  • At forvalte egen økonomi
  • At håndtere medicin
  • At etablere og vedligeholde sociale relationer
  • At etablere et ungdoms- og voksenliv
  • At lære at håndtere egne psykiske vanskeligheder og kende egne ressourcer samt begrænsninger

Kontakt os på telefon 66 15 13 05 eller på vangeledgaard@mail.tele.dk for yderligere information.

Nyheder​

NYT GALLERI
VI HAR IDAG INDLAGT ET NYT GALLERI, SOM ER HELT TIDSVARENDE :)
Læs mere...
LEDIG DØGNPLADS...
LEDIG PR. 1-2-2017
Læs mere...

​Opholdsstedet

​Vangeledgård har eksisteret siden 1972 hvor det startede som plejefamilie. I 1992 blev stedet ændret til "Opholdsstedet Vangeledgård".

Idet Vangeledgård ligger lidt ude på landet, er der rig mulighed for udendørsbeskæftigelse til de unge.

Læs mere om opholdsstedet: Klik her

Hestepension​

​I vores hestepension har vi plads til 12 pensionærer.


Vi har egen ridehal 20 x 40 og udendørs ridebane.Vi råder over 6 folde og to luftefolde, en med grus og en med græs.

Læs også om vores hestepension: Klik her​

Kontakt​

​Vangeledgård kan kontaktes via vores email eller personligt via telefonen


E-mail: vangeledgaard@mail.tele.dk
Telefon: 66 15 13 05 / 27 20 13 05

Se flere informationer: Klik her

​Opholdsstedet Vangeledgård  •  Vangeledgårdsvej 50  •  5260 Odense S

Telefom: 66 15 13 05  • E-mail: vangeledgaard@mail.tele.dk  •  CVR-nr.: 21102377